Resultat 2012

1 Micael Granberg           17,23

2 Johan Tornberg            22,11

2 Hans Pettersson          22,11

4 Niklas Grip                  22,39

5 Niclas Karlsson            23,18

5 Johan Gustafsson        23,18

 

Övriga startande fick bryta vid Singi fjällstuga p g a att en bro rasat med anledning av kraftigt vattenflöde och att polisen stoppade alla passage/vadning över jokken.

 

Simone Berndt

Walter Muehle

Franklin Wood

Olle Colliander

Annlill Permats

Bengt-Åke Permats

Jimmy Andersson