Genomförda Virtuellt SAU

Namn                         Plats                     Km          Tid

Monica Johansson         Mölndal-Borås               106,6        23,21,21

Kalman Vanky               Höga Kustenleden         107           20,00,00

Kennie Pussinen            Uppsala-Hofors             153,57      20,52,20 

Erik Andersson              Nikkaluokta-Abisko.      106           14,27,00

Fredrik Norlin                Abisko-Nikkaluokta       106           20,59.00

Amanda Mannervik        Padjelantaleden            144,6        28,26,59A

Anna Winther                Padjelantaleden            144,6        28.26.59

Alexandra Patriksson     Siljansleden                  106,1        17,00,25

Kerstin Björkqvist          Siljansleden                  106,1        17.00.25

Gunilla Axelsson            Siljansleden                  106.1        17.00.25

Said Enayatie                Höga Kustenleden          128         Vandrade

                                                                                     några dagar

Rikard Pruzelius            Götaplatsen-Näsbokroks

                                        naturreservat               121,77      21.17.42

Anna Carlsson               Abisko-Nikkaluokta         107          12.17.00

Jonas Brännmyr            Munkastigen                   106          11.06.09   

Håkan Lanz                   Skåneleden runt

                                        Häckeberga                     212          53.00.00 

Mikael Maschmann       Öland, från Långe Jan i     106,6        10.50,11

                                   söder till Långe Erik i 

                                   Norr. Totalt 150,2 km på     

                                   19.50,18.

Elisabeth Ankarcrona   Västra Vättenleden.            107          17.20.00

Sten Orsvärn              Runt i Policoro, Italien         216,4       34.00.00

                               Hela sträckan blev 700,12 km 

Inko Perä                   Lund Terränglöpning           102,11     17.42.51  

Sofia Attelind                                                       107,2       17,17,38

Erik Östlund                Vaxbo-Furudalen och åter    106          14.00.00

Joakim Freiman           Trelleborg-Ystad och tillbaka

                                  till Abbekås                          68,6.          11,21,54

                                             .