Swedish Alpine Ultra®

 

En utmaning i svenska fjällen

Nikkaluokta - Abisko

15 juli 2017

Start 08.00
 
Anmällan öppnas 15 sepember 2016.
 
 
 
 
Var och en som vill vara med gör det på eget ansvar.
 
 

 

 

 

 

 

 

Jag rekommenderar Din Studio

 

 

 

 

Vem står bakom Swedish Alpine Ultra®. Det är jag Roland Engström,

bor i Södertälje.

 

Du kan kontakta mig antingen via kontaktsidan eller via mail

 

swedishultra@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Vid eventuell avanmälan före april månads utgång åter- betalas den del av avgiften som omfattar boendet och frukost 925 kr. Avanmälan därefter görs ingen återbetalning.